Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Kurzy, školení, příprava ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti pro práci s RTG

Vzdělávací kurz pro stomatology, veterináře a kostní denzitometrii k přípravě osoby zajišťující radiační ochranu registranta

Na základě povolení SÚJB nabízíme a provádíme kurzy

                                 Příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta“ 

k získání zvláštní odborné způsobilosti pro dohled nad radiační ochranu na RTG pracovištích zubních, veterinárních a kostní denzitometrie.

Pro radiační ochranu pacientů, snímkujících osob a osob poskytujících pomoc pacientovi při RTG vyšetření mají registranti mimo jiné i povinnost:

1. ustanovit osobu zajišťující radiační ochranu pro každé své pracoviště s RTG zařízením
2. zajistit její přípravu uvedeným kurzem, potvrzenou Osvědčením, platným 5 let,
3. a její přítomnost na pracovišti, používá-li RTG zařízení
4. na územně příslušné Regionální centrum SÚJB poslat sken či kopii
    – OSVĚDČENÍ o absolvování kurzu (i nového, po pěti letech)
    – OZNÁMENÍ o ustanovení osoby zajišťují radiační ochranu na každém RTG pracovišti
    – a neprodleně oznamovat každou změnu skutečnosti důležité z hlediska radiační ochrany či
      změnu v  údajích uvedených v registračním formuláři.

Kurz je povinný podle nového atomového zákona č. 263/2016 Sb. a jeho prováděcích předpisů, vše s účinností od 1.1.2017.

Harmonogram kurzu:

– prezentace
– přednáška
– ověření znalostí
– vydání osvědčení o absolvování kurzu

Trvání cca 6h dle platné legislativy.
Občerstvení zajištěno
Cena: 1936,- Kč včetně DPH

Závazná přihláška na kurz

Příprava osob zajišťujících radiační ochranu registranta

  Vyberte termín kurzu:

  Zde prosím uveďte datum a místo svého narození.

  Výše zadané údaje budou uvedeny ve Vašem Osvědčení o úspěšném absolvování uvedeného kurzu.

  Cena kurzu je 1936,-Kč včetně DPH
  Bank.spojení: 382367253/0300, ČSOB Brno
  variabilní symbol = IČ,
  specifický symbol = datum konání kurzu

  Platba je možná pouze převodem na účet.

  Po připsání úhrady na náš účet pro Vás vystavíme fakturu, kterou Vám zašleme na e-mail, na místě pak získáte Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.