Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Kurzy, školení, příprava ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti pro práci s RTG

Vzdělávací kurz pro stomatology, veterináře a kostní denzitometrii k přípravě osoby zajišťující radiační ochranu registranta

Kurz je povinný podle nového atomového zákona č. 263/2016 Sb. a jeho prováděcích předpisů, vše s účinností od 1.1.2017.
Kurz nabízíme a provádíme na základě platného povolení SÚJB.
Kurzy probíhají tak, aby byl splněn požadavek zákona absolvovat tento kurz:

a) nemáte-li zvláštní odbornou způsobilost („zkoušku na SÚJB“- a výkon funkce dohlížející osoby jste měli zajištěn smluvně, což od 1. 1. 2017 již nelze),
b) máte-li zvláštní odbornou způsobilost a platné rozhodnutí SÚJB o ní – do konce doby platnosti vašeho rozhodnutí, nejpozději však do 31. 12. 2021.

(Vzhledem ke změnám právních předpisů je však výhodné absolvovat kurs i dříve, abyste mohli postupovat podle nové legislativy platné od 1.1.2017 – viz výše).

 

Registranti mají povinnost poslat (poštou nebo elektronicky) na Regionální centrum SÚJB:

 1. kopii OSVĚDČENÍ o absolvování kurzu k přípravě osoby zajišťující radiační ochranu registranta
 2. kopii OZNÁMENÍ o ustanovení osoby zajišťující radiační ochranu registranta

Harmonogram kurzu:

– prezentace
– přednáška
– ověření znalostí
– vydání osvědčení o absolvování kurzu

Trvání cca 6h dle platné legislativy.
Občerstvení zajištěno
Cena: 1936,- Kč včetně DPH

Závazná přihláška na kurz

Příprava osob zajišťujících radiační ochranu registranta

  Vyberte termín kurzu:

  Zde prosím uveďte datum a místo svého narození.

  Výše zadané údaje budou uvedeny ve Vašem Osvědčení o úspěšném absolvování uvedeného kurzu.

  Cena kurzu je 1936,-Kč včetně DPH
  Bank.spojení: 382367253/0300, ČSOB Brno
  variabilní symbol = IČ,
  specifický symbol = datum konání kurzu

  Platba je možná pouze převodem na účet.

  Po připsání úhrady na náš účet pro Vás vystavíme fakturu a předáme Vám ji osobně, stejně jako Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu