Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Fantom ZX 13

Zkouška provozní stálosti a optimalizace RTG zobrazení ve stomatologii
  • Fantom slouží stomatologům, kteří jsou uživateli zubních intraorálních rtg přístrojů, ke dvěma účelům
    a) Pomocí fantomu ZX13 lze provést povinnou zkoušku provozní stálosti
    b) Pomocí fantomu ZX13 lze pro Váš rtg přístroj a receptor obrazu, který aktuálně užíváte, nalézt optimální parametry expozice které vedou ke zhotovení kvalitního, diagnosticky hodnotného rtg snímku s objektivně správným zčernáním, kontrastem a rozlišením detailů při minimálním ozáření pacienta.
  • Fantom je určen i k provádění části testů, které jsou součástí periodických zkoušek dlouhodobé stability, prováděných subjekty pověřenými SÚJB.