Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Kontroly RTG Zařízení a pracovišť Domluvit termín kontroly Školení ODBORNÉHO PERSONÁLU Přihlásit se na kurz ŠKOLENÍ Poradenská
činnost
V oblasti radiační ochrany Zjistit více Poradenská činnost
Profil firmy

RadEX Primar s.r.o.

RadEX Primar s.r.o. je Státním úřadem pro jadernou bezpečnost pověřenou specializovanou zkušební laboratoří. Předmětem zkoušek jsou diagnostické zdravotnické rentgenové přístroje a rentgenová pracoviště jako celky.

RadEX působí na celém území České republiky. Pracuje v souladu s mezinárodními standardy na principu nezávislé externí kontroly. Vyhýbá se střetů zájmů. Splňuje kritérium, které říká, že musí být vyloučeny hospodářské, ekonomické a jakékoliv jiné vlivy, které by mohly ovlivnit výsledek prováděné zkušební činnosti. A proto, podle tohoto principu vnější nezávislé kontroly, RadEX neprovádí prodej, montáž, opravy ani servis zařízení, která kontroluje. 

RadEx Primar s.r.o.

NAŠE SLUŽBY

Kontroly RTG přístrojů

na úrovni přejímacích zkoušek, zkoušek dlouhodobé stability a zkoušek provozní stálosti.

Kontroly RTG pracovišť

monitorování na pracovních a jiných místech významných z hlediska ochrany před zářením včetně kontroly celistvosti a dostatečnosti stavebních ochran.

Zpracování dokumentace

vypracování dokumentace pro registraci zubního pracoviště, veterinárního pracoviště a kostní denzitometrii

Poradenská činnost

Proč si vybrat právě nás?

RadEX Primar s.r.o., MUDr. Leopold Trdý

Působíme na trhu již od roku 1994

RadEX Primar s.r.o. je Státním úřadem pro jadernou bezpečnost pověřenou specializovanou zkušební laboratoří.

Profesionalita

Pracujeme v souladu s mezinárodními standardy na principu nezávislé externí kontroly. Vyhýbáme se střetu zájmů.

Splňujeme přísná kritéria

Naše společnost splňuje kritérium, které říká, že musí být vyloučeny hospodářské, ekonomické a jakékoliv jiné vlivy, které by mohly ovlivnit výsledek prováděné zkušební činnosti. A proto, podle tohoto principu vnější nezávislé kontroly, RadEX neprovádí prodej, montáž, opravy ani servis zařízení, která kontroluje. 

Kontakty

Adresa

Mlýnská 68, 602 00 Brno

Telefon

 +420 543 216 070

EMAIL

info@radex.cz